ហេតុអ្វីបានជាគណិតវិទ្យាមានសារសំខាន់សម្រាប់កុមារក្នុងការសិក្សា?

on Wednesday, 05 April 2017. Posted in Activities

9331

កុមារ​ជា​ច្រើន​សួរ​គ្រូ​របស់​ពួកគេ​ថា​ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ការ​រៀន​ទ្រឹស្ដី​គណិតវិទ្យា និង​ជំនាញ​គណិតវិទ្យា​មាន​សារសំខាន់។ ពេល​ដែល​ឪពុក​ម្ដាយ​ក្មេងៗ​ជួយ​កូនៗ​ធ្វើ​លំហាត់​គណិតវិទ្យា ពួក​គាត់​ក៏​មាន​ចម្ងល់​ដូច​គ្នា​ដែរ។ លោក Mark H. Karwan ព្រឹទ្ធ​បុរស​ផ្នែក​វិស្វកម្ម និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​ពិត នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​បាហ្វាឡូ បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា ភាព​វិជ្ជមាន ឬ​អវិជ្ជមាន​អាច​ជា​ឥទ្ធិពល​ដល់​ការ​សម្ដែង​ចេញ​របស់​កុមារ​ពី​គណិតវិទ្យា។ អ្នក​ត្រូវ​ជម្រុញ​កូនៗ​ឱ្យ​ចាប់​ផ្ដើម​ផ្ដោត​សំខាន់​លើ​មុខវិជ្ជា​នេះ នោះ​ពួកគេ​នឹង​មាន​ឱកាស​ច្រើន​ក្នុង​ជីវិត និង​មុខរបរ​នាពេល​អនាគត​របស់​ពួកគេ។

បង្រៀនពីការគិតបែបតក្កៈ និងត្រឹះរិះ

គណិតវិទ្យា​បង្រៀន​ពី​តក្កភាព និង​ភាព​តាម​លំដាប់។ អ្នក​អាច​រំពឹង​ទុក​ពី​ផល​ស្មើ​របស់​គណិតវិទ្យា​ថា​នឹង​មាន​លទ្ធផល​តាម​ការ​គិត​ទុក និង​ជំហាន​នានា​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​លទ្ធផល​នោះ។ វិន័យ​នៃ​ការ​គិត​ដែល​កុមារ​អភិវឌ្ឍ​ក្នុង​ថ្នាក់​រៀន​គណិតវិទ្យា​អាច​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ពួក​គេ។ មាន​ក្រុម​ហ៊ុន​ជា​ច្រើន ជាពិសេស​ក្នុង​របរ​ធុរកិច្ច​មួយ​ចំនួន​យល់​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នេះ ពួកគេ​នឹង​ជួល​បុគ្គលិក​ណា​ដែល​ធ្លាប់​ជា​សិស្ស​ពូកែ​មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​គិត​បាន​រហ័ស។ គណិតវិទ្យា​ក៏​អាច​ផ្ដល់​ឱ្យ​សិស្ស​នូវ​យាន​ក្នុង​ជំនាញ​នៃ​ការ​គិត​បែប​ស្មុគ្រស្មាញ​តាម​រយៈ​ការ​អនុវត្ត និង​ចម្រាញ់។ ឧទាហរណ៍​ដ៏​សាមញ្ញ​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ពីការ​គិត គឺ​នៅ​ពេល​ដែល​សិស្ស​ត្រូវ​តម្រូវ​ឱ្យ​ពន្យល់​ពី​របៀប​ដែល​ពួក​គេ​អាច​មក​ដល់​សាលា​ដែល​អាច​បង្ហាញ​ពី​គន្លឹះ​សំខាន់ ឬ​ប្រើ​រូបមន្ដ​ណា​មួយ​នោះ។

បង្រៀនពីបំនិនជីវិត

ជីវិត​នឹង​មាន​ភាព​លំបាក​ប្រសិន​អ្នក​មិន​ចេះ​សូម្បី​គណិតវិទ្យា​មូលដ្ឋាន។ កុមារ​ចាប់​ផ្ដើម​សិក្សា​ពី “លុយ” នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់​បឋម​សិក្សា និង​បន្ត​ការ​គិត​ភាគ​រយ និង​ប្រភាគ​នៅ​ថ្នាក់​ខ្ពស់​បន្តិច។ មនុស្ស​ទូទៅ​ត្រូវ​តែ​មាន​ជំនាញ​នេះ​ដើម្បី​ធ្វើ​តាម​ក្បូន វាយ​តម្លៃ​ពី​ចំនួន​ពិត ឬ​ក៏អត់ គ្រប់​គ្រង​ថវិកា ឬ​អ្វី​ចាំ​បាច់​ផ្សេងៗ​ទៀត។ លោក Mike Walker អ្នក​វិភាគ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​បង្ហាញ​ថា​កុមារ​ត្រូវ​តែ​មាន​សមត្ថភាព​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុង​មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា​ដើម្បី​ទិញ​អ្វី​មួយ​ឱ្យ​បាន​ប្រាកដ និង​មិន​ខុស។

គាំទ្រការបន្តការសិក្សា និងអាជីព

ទោះបី​ជា​ជំនាញ​ការងារ​ថ្នាក់ទាបៗ​ដែល​មិន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ប្រើ​គណិតវិទ្យា ក៏​ទាមទារ​ឱ្យ​មាន​ការ​ចេះជំនាញ​គណិតវិទ្យា​ផង​ដែរ។ អ្នក​គិត​លុយ​ត្រូវ​តែ​ចេះ​រាប់​លុយ​ស្ទាត់​ជំនាញ ខណៈ​អ្នក​បម្រើ​ការ​ផ្នែក​អតិថិជន​ត្រូវ​តែ​​មាន​សមត្ថភាព​ចេះ​ពិភាក្សា​បញ្ហា​ការ​គិត​លុយ​ជាមួយ​អតិថិជន។ សិស្ស​ដែល​មាន​ជំនាញ​គណិតវិទ្យា​ស្ទាត់​ជំនាញ និង​អ្នក​ដែល​ចង់​សិក្សា​ដល់​ថ្នាក់​ខ្ពស់ៗ ភាគ​ច្រើន​ជ្រើសរើស​យក​មុខ​វិជ្ជា​វិស្វកម្ម ពេទ្យ និង​ស្រាវជ្រាវ​ដើម្បី​សិក្សា។ ចំណែកឯ សិស្ស​ដែល​មិនមាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​មុខវិជ្ជា​នេះ ​ភាគ​ច្រើន​មិន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ចេះ​គណិតវិទ្យា​ស្ទាត់ជំនាញ​ដើម្បី​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​នោះ​ទេ។ សិស្ស​ដែល​មាន​ចំណេះដឹង​គណិតវិទ្យា​ខ្ពស់ អាច​មាន​ឱកាស​ទទួល​បាន​អាហារូបករណ៍​ដែល​ពួកគេ​អាច​ប្រើ​គណិតវិទ្យា​ក្នុង​ការ​ប្រឡង SAT និង ACT ជាដើម។

គណិតវិទ្យាប្រចាំថ្ងៃ

សិស្ស​ប្រហែល​ជា​អាច​សួរ​ថា​ហេតុអ្វី​បាន​ជា​គណិតវិទ្យា​មាន​សារសំខាន់ ប៉ុន្តែ​គុណភាព​នៃ​ការ​សិក្សា​គណិតវិទ្យា​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​សំណួរ​នេះ​ត្រូវ​បាន​សួរ​​ជារឿយៗ​។ មេរៀន​ត្រូវតែ​ផ្គូប​ជាមួយ​នឹង​វិធីសាស្ត្រ​ដែលអាច​បង្ហាញ​សិស្ស​ពី​គណិតវិទ្យា​ដែល​ពួក​គេ​អាច​ប្រើ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ និង​សម្រាប់​អនាគត​អាជីព​របស់​ពួក​គេ។ គ្រូបង្រៀន​គណិតវិទ្យា​ត្រូវ​ព្យាយាម​ផ្ដល់​នូវ​ការ​ពន្យល់​ជាក់ស្ដែង​ដែល​កំពុង​ប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ពិភព​ជាក់ស្ដែង​៕

ប្រភព៖ Livingstrong

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.