ហេតុ​ផល ៧ យ៉ាង​ដែល​កុមារ​គួរ​សិក្សា​ពី​វិទ្យាសាស្ត្រ

on Thursday, 30 March 2017. Posted in Activities

450 17453887 boy looking into microscope

ការ​បង្រៀន​វិទ្យាសាស្ត្រ​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​កុមារ​ចេះ​មាន​ភាព​ងឿង​ឆ្ងល់​ពី​ធម្មជាតិ និង​ជួយ​ពួកគេ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​ជីវិត។ ក្នុង​នោះ​ដែរ មាន​ហេតុ​ផល ៨ យ៉ាង​ដែល​ជួយ​ធ្វើ​ឱ្យ​ជំនាញ​ទាំង​នោះ​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន។

១. ការ​ត្រិះរិះ​ពិចារណា៖ សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​វាយ​តម្លៃ​លើ​ព័ត៌មាន គឺ​ជា​ជំនាញ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ដំណើរការ​នៃ​ការ​ត្រិះរិះ​ពិចារណា​ដើម្បី​ឱ្យ​ខួរ​ក្បាល​មាន​ការ​គិត​ល្អ និង​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍ។

២. សមត្ថភាព​នៃ​ការ​បត់បែន​ខ្លួន និង​អារម្មណ៍៖ សមត្ថភាព​នេះ​ជួយ​ឱ្យ​កុមារ​ទទួល​អារម្មណ៍​ម្យ៉ាង​ដែល​អាច​ផ្ដល់​នូវ​ទំនុក​ចិត្ត និង​ភាព​ជឿជាក់​លើ​ការ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ស្ថាន​ភាព​លំបាក​ផ្សេងៗ។ សមត្ថភាព​នេះ​អាច​ជួយ​កុមារ​ឱ្យ​ទទួល​បាន​ភាព​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ជីវិត។

៣. រៀន និង​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​ជានិច្ច៖ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​គ្រប់​រូប​តែង​តែ​ព្យាយាម​អនុវត្ត និង​ពិសោធន៍​ទ្រឹស្ដី​របស់​ពួកគេ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​នូវ​សុពលភាព​នៃ​ការ​ស្វែង​រក​ថ្មីៗ។ ចំពោះ​កុមារ​ដែល​កំពុង​សិក្សា​មុខ​វិជ្ជា​វិទ្យាសាស្ត្រ​វិញ​រៀន​ចេះ​ស្រឡាញ់​ការ​សិក្សា​ទោះបី​ជា​ជោគជ័យ ឬ​បរាជ័យ​ក៏​ដោយ​។

៤. ក្លាយ​ជា​វិរបុរស ឬ​វិរនារី៖ អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ស្វែង​រក​នូវ​អ្វី​ដែល​ថ្មី​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ជីវភាព​របស់​ប្រជាជន​លើ​ផែនដី​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង។ អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ប្រើ​ថាមពល និង​កម្លាំង​របស់​ពួក​គេ​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្វី​មួយ​កើត​ឡើង​ ដែល​ជា​លទ្ធផល​សម្រាប់​អ្នក​រាល់​គ្នា។

៥. រក្សា​នូវ​ការ​ងឿង​ឆ្ងល់៖ វិទ្យាសាស្ត្រ គឺ​ជា​ការ​បន្ត​នូវ​សំណួរ​ប្លែកៗ​ពី​ពិភព​លោក​ក្នុង​លក្ខណៈ​ជាក់​ស្ដែង​។ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ល្អ​មួយ អ្នក​ត្រូវ​រក្សា​នូវ​ទម្លាប់​ចូល​ចិត្ត​ចង់​ដឹង ចង់​ឮ និង​ចេះ​ឆ្ងល់​ពី​ធម្មជាតិ​ដែល​អ្នក​កំពុង​រស់​នៅ​ជាមួយ។

៦. ផ្ដល់​នូវ​វិធីសាស្ត្រ​នៃ​ការ​សួរ​សំណួរ៖ ចំណុច​ដំបូង​បំផុត​ដែល​កុមារ​រៀន​ពី​វិទ្យាសាស្ត្រ​នោះ គឺ​វិធីសាស្រ្ត​នៃ​វិទ្យាសាស្ត្រ ដែល​វិធីសាស្ត្រ​នេះ​អាច​កំណត់​បាន​ថា​អ្វី​ពិត​ដោយ​ចង​ជា​សម្មតិកម្ម និង​ធ្វើ​ការ​ពិសោធន៍។

៧. ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ដែល​ប្រសើរ​ជាង​មុន៖ វិធីសាស្ត្រ​នៃ​ការ​សួរ​សំណួរ​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​ការ​ធ្វើ​តេស្ដ​មិន​មែន​មាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​ការ​ស្រាវជ្រាវ​សម្រាប់ការ​សិក្សា​តែ​មួយ​មុខ​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ សិស្ស​ក៏​អាច​រៀន​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​សុខភាព​របស់​ពួក​គេ​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​មុន និង​មិន​ឈប់​ក្នុង​ការ​សិក្សា​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​ពី​ពិភព​ជុំវិញ​ខ្លួន​ពួក​គេ និង​អាច​ស្វែង​រក​វិធី​សាស្ត្រ​ធ្វើ​ឱ្យ​ជីវិត​ប្រសើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត​ផង៕

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.