គន្លឹះក្នុងការអានសម្រាប់កុមារ

on Thursday, 02 February 2017. Posted in Activities

reading

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​គន្លឹះ​ខ្លះៗ​ដែល​លោក​អ្នក​ជា​មាតា​បិតា​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​ដើម្បី​ឱ្យ​កូនៗ​រៀន​អាន៖

  • រៀបចំ​ពេល​វេលា​អាន​សៀវភៅ ឬ​អត្ថបទ​នា​នា​ជាមួយ​កូន។ កុមារ​ជា​ច្រើន​ចូលចិត្ត​ការ​អាន​សៀវភៅ​រឿង​មុន​ពេល​ចូល​គេង ដែល​នេះ​គឺ​ជា​វិធី​សាស្ត្រ​ល្អ​មួយ​សម្រាប់​ការ​អាន​បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​ហត់​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ ហើយ​ចាប់​ផ្ដើម​ចូល​គេង​។
  • ទុក​សៀវភៅ​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​របស់​កូន​អ្នក​ដើម្បី​ឱ្យ​ពួក​គេ​អាច​អាន​សៀវភៅ​បាន​ដោយ​ខ្លួន​គេ។ អ្នក​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​បន្ទប់​របស់​គេ​ជា​បន្ទប់​ដែល​អាច​អាន​សៀវភៅ​បាន ដោយ​មាន​គ្រែ ឬ​កៅអី​មាន​ផាសុកភាព មាន​ធ្នើ​ដាក់​សៀវភៅ និង​មាន​អំពូល​បំភ្លឺ​គ្រប់គ្រាន់។
  • អាន​សៀវភៅ​ដែល​កូន​អ្នក​ចូលចិត្ត​ស្ដាប់។ បន្ទាប់​មក​ទៀត កូន​អ្នក​អាច​នឹង​រៀន​ចេះ​ពាក្យ​ថ្មីៗ​ពី​សៀវភៅ​ដែល​គេ​ចូល​ចិត្ត។ លោក​អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​ឃ្លា​ក្នុង​ផ្នែក​ណា​មួយ​ដោយ​រំលង​ពាក្យ​ណា​មួយ ហើយឱ្យ​ពួក​គេ​បំពេញ​ឃ្លា​នោះ​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ។
  • លោក​អ្នក​អាច​បង្កើត​ជា​ហ្គេម​ទាក់​ទង​នឹង​អក្សរ លេខ ពណ៌ រូប​រាង និង​ពាក្យ​ដើម្បី​បង្កើន​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត និង​ការ​ងឿង​ឆ្ងល់​ដល់​កូន ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ពួកគេ​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​ការ​ចងចាំ​ និង​ចេះ​ពាក្យថ្មី​ឆាប់​រហ័ស៕

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.