• Arts and Musics
  • Mathematics and the Sciences
  • Bilingual Education
  • Preparing for the Future

កម្មវិធីសិក្សាពេញមួយថ្ងៃសម្រាប់ថ្នាក់ថែទាំក្មេងតូច (ENG)

nursery3

កម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់ថែទាំក្មេងតូចនៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀនក្មេងតូចៗឱ្យសប្បាយរីករាយ និងរីករាយក្នុងការសិក្សា។ ក្នុងបរិបទនៃការសិក្សាផ្អែកលើគំនិតមូលដ្ឋាន ដោយយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូននូវបទពិសោធន៍ការសិក្សាសម្រាប់ក្មេងតូចៗនៅក្នុងបរិយាកាសសុវត្ថិភាព និងគ្មានសម្ពាធ ដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រុមគ្រូបង្រៀនដែលមានជំនាញខាងការសិក្សារបស់ក្មេងតូចៗ។

សកម្មភាពពេលរៀន

គ្រូបង្រៀនរបស់យើងខ្ញុំផ្ដល់នូវឱកាសដល់សិស្សក្នុងការអនុវត្តដោយផ្ទាល់។ ពួកគេបង្កើតនូវបរិយាកាសសិក្សាដ៏ជំនាញដែលអនុញ្ញាតិសិស្សស្វែងរកសកម្មភាពថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចជាដុំឥដ្ឋ ឬដើរតួជាដើម។ របកគំហើញនេះជួយកុមារក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញប៉ិនប្រសប់ ឬខ្វះខាតរបស់ពួកគេ និងបង្កើនទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមឱ្យបានកាន់តែប្រសើរ។ កុមារអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសកម្មភាពនៅសាលាដោយស្វែងយល់ពីមេរៀនគណិតវិទ្យា រៀនពីការរំពឹងទុក ការស្វែងយល់បញ្ហា និងដោះស្រាយបញ្ហា។

បទពិសោធន៍ដ៏ទូលំទូលាយ

គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យកុមារទាំងអស់ក្លាយជាអ្នកសិក្សាវ័យក្មេងប្រកបដោយការចង់ចេះចង់ដឹង ពូកែក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនង និងមានជំនឿចិត្តខ្ពស់។ យើងខ្ញុំអភិវឌ្ឍជំនឿចិត្តរបស់សិស្សក្នុងការបញ្ចេញគំនិតប្រាស្រ័យទាក់ទងទៅកាន់អ្នកដទៃតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិយាយ ការស្ដាប់ ការអាន និងការសរសេរទៀងទាត់។ សាលាយើងខ្ញុំក៏មានបញ្ចូលនូវមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត សិក្សាសង្គម ភាសា និងវប្បធម៌ សិល្បៈ តន្ត្រី ការសិក្សាផ្នែកអត្តពលកម្ម ជំនាញក្នុងបណ្ណាល័យ និងបច្ចេកវិជ្ជា។

ការសិក្សាតាមរយៈការលេង

តាមរយៈបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ យើងខ្ញុំដឹងថាការលេងគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្នុងការរៀនសូត្រ។ បទពិសោធន៍ជាមួយនឹងដីខ្សាច់ ទឹក ដុំឥដ្ឋ ការសម្ដែងរឿងខ្លី កូនតុក្កតាលើតុ សម្ភារៈសិល្បៈ តន្រ្តី ការលេងនៅទីធ្លាខាងក្រៅ ហ្គេម និងកុំព្យូទ័រ គឺជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ។ សកម្មភាពលេងនានាដែលជំរុញដល់ការស្វែងរកអ្វីដែលថ្មី និងការធ្វើពិសោធន៍នានា អាចបណ្ដុះនូវភាពងឿងឆ្ងល់ និងការស្រមើស្រមៃ និងអាចបណ្ដុះនូវសមត្ថភាពកុមារក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។ បន្ថែមពីនេះ ការសម្ដែងក៏ត្រូវបានផ្ដល់កុមារនូវឱកាសក្នុងការពិសោធន៍ជាមួយនឹងភាសា និងការសហការជាមួយកុមារផ្សេងទៀត។ កុមារចូលសាលាមានការអភិវឌ្ឍពីសង្គមផ្សេងគ្នា អារម្មណ៍ផ្សេងគ្នា រូបរាងកាយ និងការសិក្សាក៏ផ្សេងគ្នាផងដែរ។ ដោយសារតែវិធីសាស្ត្រអប់រំរួមគ្នានេះហើយ ទើបគ្រូបង្រៀនរបស់យើងខ្ញុំខិតខំដើម្បីឱ្យសមនឹងតម្រូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សិស្សនីមួយៗ និងវិធីសាស្រ្តរៀនពីសសរស្ដម្ពទាំងបួន។ គ្រូបង្រៀនរបស់យើងបង្កើតនូវបរិស្ថានមានសុវត្ថិភាព និងរីករាយដល់សិស្សក្នុងពេលលេង និងពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើការសហការនៅក្នុងក្រុមតូចៗដើម្បីរៀន និងស្ដាប់ និងគោរពអ្នកដទៃ។ គោលបំណងចុងក្រោយរបស់យើងគឺបណ្ដុះអ្នកសិក្សាដែលចូលចិត្តរៀន។

Locate us on map

Liberty's Facebook Wall

ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលរបស់កុមារក្នុងវ័យ ១ ដល់ ៣ ឆ្នាំ Brain Development in Toddlers
2018-06-19T07:16:54+0000
សារសំខាន់នៃការសិក្សា STEAM The Importance of STEAM Learning => https://goo.gl/qi5sNZ
2018-06-13T01:42:34+0000
Happy Birthday, Beau! Wish you all the best! LIS family loves you! ❤️
2018-06-12T08:32:47+0000