• Arts and Musics
 • Mathematics and the Sciences
 • Bilingual Education
 • Preparing for the Future

 

សិក្ខាសាលាស្ដីពីការថែទាំរបស់ឪពុកម្ដាយ (ENG)

សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី ព្យាយាមបង្កើតសិក្ខាសាលា ឬការធ្វើបទបង្ហាញពីការថែទាំរបស់ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនៗរៀងរាល់ 3 ទៅ 6 ខែ

parenting seminar
ឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សមានការពេញចិត្តចំពោះសិក្ខាសាលានេះ ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់កញ្ញា ហ្កាប្រីអ៊ែល អេក (Gabrielle Ek) សម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនចំនួនពីរដងនាពេលកន្លង។

គោលបំណង

គោលបំណងនៃវគ្គសិក្សាសិក្ខាសាលាសម្រាប់ការមើលថែទាំនេះដើម្បី៖

 • បង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងសាលា និងឪពុកម្ដាយ និងបង្កើនកិច្ចសហការ
 • ទទួលបទពិសោធន៍ និងយល់ពីតួនាទីនៃការចូលរួមរក្សាគុណភាពបរិយាកាសសិក្សាដល់កូនៗ
 • អភិវឌ្ឍភាពជាក់ស្ដែងពីអាយុរបស់កុមារសម្រាប់ចំណេះដឹង និងការលូតលាស់
 • បង្ហាញពីតម្លៃនៃការតម្រង់ទិស និងអាកប្បកិរិយាដើម្បីស្វែងរកនូវវិធីសាស្រ្តណែនាំក្មេង
 • ស្វែងយល់ និងផ្ដល់នូវការអនុវត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងផាសុកភាពនៅតាមគេហដ្ឋានដូចជា អាហារូបត្ថម្ភ ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ សុខភាពល្អ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ការគ្រប់គ្រងសម្ពាធ និងការបង្ការពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ
 • ពិភាក្សាព័ត៌មានគ្រួសារចាំបាច់ពីកម្រិតអភិវឌ្ឍរបស់ក្មេង ទម្លាប់លេង និងទទួលទានអាហារ ទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃ ការរៀនស្វែងយល់ពីបរិបទថ្មី និងកម្រិតដែលពួកគេមិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបាន
 • អភិវឌ្ឍ និង/ឬ បង្កើនទំនុកចិត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងតួនាទីចាំបាច់របស់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងសង្គមមួយដែលកំពុងផ្លាស់ប្ដូរ
 • បង្កើនទំនាក់ទំនង និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងគ្រួសារ

សម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់បានឯកសារស្ដីពីការធ្វើបទបង្ហាញរយៈពេលពីរដងនេះ សូមមកកាន់ការិយាល័យរបស់យើងខ្ញុំក្នុងម៉ោងធ្វើការ។

Locate us on map

Liberty's Facebook Wall

ការ​អភិវឌ្ឍ​ខួរ​ក្បាល​បង្ហាញ​ថា​កុមារ​សមត្ថភាព​កើន​ឡើង​ក្នុង​ការ​យល់​ដឹង​ពី​បរិស្ថាន​ជុំវិញ​របស់​ពួក​គេ​។ ខណៈពេល​ដែល​កុមារ​លូតលាស់ និង​អភិវឌ្ឍ ពួកគេ​នឹង​រៀន​ពី​វត្ថុ​ថ្មីៗ និង​ចាប់ផ្ដើម​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដែល​គេ​ជួប​ប្រទះ​រាល់​ថ្ងៃ។ អានបន្ត៖ https://goo.gl/VQcvS6 Brain development shows a child’s increasing ability to understand his or her environment. As children grow and develop, they will learn many new things and begin to solve problems in their daily life. Read more: https://goo.gl/VQcvS6
2018-05-22T04:00:31+0000
សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី មានកម្មវិធីសិក្សាត្រឹមត្រូវគ្រប់កម្រិតសិក្សា មានបុគ្គលិកម៉ត់ចត់ និងមានបរិយាកាសសិក្សាដ៏មានផាសុកភាព។ សូមមកកាន់សាលាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ ទទួលចុះឈ្មោះជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ Liberty has organized curricula for all levels, dedicated staff, and a comfortable learning environment. Please drop by the school for more information, enrollment is ongoing. ______________________________ សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី | Liberty International School Tel: 023 631 2857 / 095 712 165 # 168, St. 156, Sangkat Teuk Laok II, Khan Toul Kork, Phnom Penh www.libertycambodia.com #internationalschool #phnompenh
2018-05-20T03:00:00+0000
ចាប់ផ្ដើមសិក្សាអក្សរ និងគណិតវិទ្យាចាប់ពីវ័យតូចៗនៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវបរិយាកាសសិក្សាដ៏ល្អ និងមានកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់អប់រំកុមារតូចដើម្បីជំរុញឱ្យមានគំនិតច្នៃប្រឌិដ្ឋ និងគំនិតបង្កើតថ្មី។ Literacy and numeracy start early at LIS. We provide a supportive environment and deliver an organized nursery education curriculum(ECE) to encourage creativity and initiative. ______________________________ សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី | Liberty International School Tel: 023 631 2857 / 095 712 165 # 168, St. 156, Sangkat Teuk Laok II, Khan Toul Kork, Phnom Penh www.libertycambodia.com #nursery_preschool_kindergarten_primary_Khmer_English #internationalschool #phnompenh
2018-05-18T12:30:00+0000